iki 1,2% gyventojų pajamų mokesčio skyrimas paramai

Gerbiami mokyklos rėmėjai,

Dėkojame Jums už paramą, kurią suteikėte Vilniaus „Žiburio“ pradinei mokyklai, pervesdami 2% pajamų mokesčio sumos, kurią galima skirti paramai pagal LR Labdaros ir paramos įstatymą.
Kviečiame mokinių tėvelius, mokyklos darbuotojus ir visus, neabejingus mokyklos gerovei, pasinaudoti proga ir paremti mūsų mokyklą.

Rekvizitai 1,2% paramai:
Gavėjas: Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla
Adresas: Tuskulėnų g. 30, Vilnius
Įmonės kodas: 190022638

Jums nutarus iki 1,2% savo pajamų mokesčio skirti mokyklai, prašymas pervesti iki 1,2% GPM (forma FR0512, 03 versija) Valstybinei mokesčių inspekcijai iki 2020 m. liepos 1 d. gali būti pateiktas elektroniniu būdu (per EDS: https://deklaravimas.vmi.lt). Prisijungus galima pildyti dokumentus tiesiogiai portale; tiesioginio pildymo metu vartotojams nurodomos pildymo klaidos; tai padeda užtikrinti prašymų duomenų kokybę ir laiku pervedamą paramą gavėjams. Tai greičiausias ir patogiausias būdas.

Daugiau informacijos galite rasti https://www.vmi.lt/ Apie VMIMokesčiaiDažniausiai užduodami klausimai arba VMI Mokesčių informacijos centro telefonu 1882.

Trumpa pildymo instrukcija

DIDŽIOSIOMIS SPAUSDINTINĖMIS RAIDĖMIS reikia užpildyti laukelius:

1 – asmens kodą; 2 – telefono Nr.; 3V – Vardą; 3P – Pavardę; 4 – Adresą; 5 – mokestinį laikotarpį (kalendoriniai metai) – 2018; 6S – turi būti pažymėtas „X“; 8 – turi būti įrašomas papildomų lapų skaičius, kai prie prašymo pridedami užpildyti jo papildomi lapai FR0512P arba nulis (0), kai papildomi lapai nepridėti;

E1 – įrašyti „2“, kai pajamų mokesčio dalį pageidaujama skirti vienetui, turinčiam teisę gauti paramą;

E2 – Vilniaus „Žiburio“ pradinės mokyklos identifikacinis numeris (kodas) – 190022638;

E4 – įrašyti „2,00“ (prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis (procentais). Kai pajamų mokesčio dalis (iki 1,2 procentų) yra skiriama keliems vienetams, turintiems teisę gauti paramą, bendra jiems tenkančių E4 laukeliuose nurodomų dalių suma neturi būti didesnė kaip 2 procentai);

E5 – jeigu norite, kad 1,2% GPM būtų pervesta ir kelis ateinančius metus, tai atitinkamai nurodyti kokio mokestinio laikotarpio pajamų mokesčio dalį pervesti: t. y. iki 2017, 2018, 2019, … metų (iki 5 mokestinių laikotarpių). Pavyzdžiui, siekiant paskirti 2017, 2018, 2019, 2020 ir 2021 m. mokestinių laikotarpių pajamų mokesčio dalį, pakaks pateikti tik vieno – 2017 m. – mokestinio laikotarpio prašymą, kurio E5 laukelyje yra įrašyti 2021 m. Atsižvelgiant į tokį prašymą, pajamų mokesčio dalis bus pervedama nuo 2017, 2018, 2019, 2020 ir 2021 m. mokestinių laikotarpių pajamų, todėl 2018–2021 m. laikotarpio prašymų gyventojui teikti nereikės.

Lapo apačioje – pasirašyti ir parašyti vardą bei pavardę (jei teikiama elektroninė versija, pasirašyti nereikia).

Iki 2019 m. Vilniaus „Žiburio“ pradinę mokyklą rėmė paramos – labdaros fondas „Vilniaus vaikams Žiburiečiams“.
Paramos metai
Surinkti pinigai
2% gyventojų sumokėto pajamų mokesčio 2007 m. parama mokyklai
56 339 Lt
2% gyventojų sumokėto pajamų mokesčio 2008 m. parama mokyklai
60 509 Lt
2% gyventojų sumokėto pajamų mokesčio 2009 m. parama mokyklai
76 993 Lt
2% gyventojų sumokėto pajamų mokesčio 2010 m. parama mokyklai
49 219 Lt
2% gyventojų sumokėto pajamų mokesčio 2011 m. parama mokyklai Veiklos ataskaita
30 611 Lt
2% gyventojų sumokėto pajamų mokesčio 2012 m. parama mokyklai Veiklos ataskaita
31 075 Lt
2% gyventojų sumokėto pajamų mokesčio 2013 m. parama mokyklai Veiklos ataskaita
36 585 Lt
2% gyventojų sumokėto pajamų mokesčio 2014 m. parama mokyklai Veiklos ataskaita
33 780 Lt
2% gyventojų sumokėto pajamų mokesčio 2015 m. parama mokyklai Veiklos ataskaita
10 161 Eur
2% gyventojų sumokėto pajamų mokesčio 2016 m. parama mokyklai Veiklos ataskaita
7414,84 Eur
2% gyventojų sumokėto pajamų mokesčio 2017 m. parama mokyklai
6040,52 Eur