Psichologas

 

Psichologinės pagalbos tikslas ir uždaviniai – padėti mokiniui atgauti gebėjimą gyventi ir mokytis, spręsti psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, stiprinti gebėjimą bendrauti, padėti kurti palankias psichologines sąlygas ugdymo(si) procese.

Psichologas mokykloje:

 • Konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus) bei mokytojus mokymosi, emocinių, elgesio bei bendravimo su bendraamžiais ar mokytojais šių problemų sprendimo klausimais;
 • Rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
 • Šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • Įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;
 • Atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdama į mokyklos bendruomenės poreikius bei teikia rekomendacijas pagal gautas tyrimų išvadas;
 • Kuria ir įgyvendina pradinėje mokykloje psichologinių sunkumų prevencines programas, padedančias išvengti asmenybės ir ugdymosi problemų bei veiksmingiau ugdyti tokių problemų turinčius mokinius;
 • Bendradarbiauja su tėvais (globėjais), mokytojais, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu susijusiais asmenimis, siekiant padėti vaikams, turintiems psichologinių sunkumų.

Kada kreiptis į mokyklos psichologą?

 • Kai mokinys jaučiasi vienišas, nepritampantis prie aplinkos, nepasitikintis savimi;
 • Turi mokymosi sunkumų;
 • Jį kamuoja nerimas, prislėgta nuotaika;
 • Turi bendravimo problemų (su bendraamžiais, mokytojais, tėvais), patiria patyčias, smurtą;
 • Patiria gyvenimo pokyčius, kuriuos gali būti sunku įveikti (gyvenamosios vietos, mokyklos keitimas, tėvų skyrybos, artimojo netektis, kito vaiko šeimoje atsiradimas ir kt.);

Psichologinė pagalba mokykloje teikiama, kai:

 • mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai (tėvų raštiškas sutikimas dėl psichologinės pagalbos teikimo reikalingas mokiniams iki 16 metų);
 • į psichologą kreipiasi mokinio tėvai (globėjai);
 • kreipiasi mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų) sutikimą.
  Psichologės Dalios Gedvidzienės 2022–2023 m. m. konsultacijų laikas
  Savaitės diena
  Mokinių, tėvų, pedagogų, klasės auklėtojų ir kitų
  specialistų konsultavimas mokykloje
  Pirmadienis
  8.00 – 12.00 val.
  Antradienis
  8.00 – 12.00 val.
  Trečiadienis
  8.00 – 14.00 val.
  Ketvirtadienis
  8.00 – 14.00 val.
  Penktadienis
  Susisiekti su specialistu galite per el. dienyną ar el. paštu psichologedalia@ziburio.vilnius.lm.lt

Rekomenduojama literatūra tėveliams:

 • Erkert (2011). Žaidimai agresijai įveikti. Vilnius, Presvika.
 • Faber, E. Mazlich (1999). Kaip kalbėti, kad vaikai galėtų mokytis – namie ir mokykloje. Kaunas, „Gardenija“.
 • Kurienė (2016). Kaip užauginti žmogų. Mintys iš vaikų psichologo smėlio dėžės. Vilnius, Alma littera.
 • Miller (2010). Gabaus vaiko drama ir tikrosios savasties paieška. Vilnius, Vaga.
 • Tiefenbacher (2012). Kodėl mano vaikas kaprizingas? UAB „Ramduva“.
 • Tynan (2012). Kaip pažadinti vaiko genialumą? Vilnius, Presvika.
 • Czisch (2007). Vaikai gali daugiau. Kitokia pradinė mokykla. Vilnius, Kronta.
 • Faber, E. Mazlish (2009). Kaip kalbėti su vaikais, kad jie klausytų ir kaip klausyti, kad vaikai kalbėtų. Vilnius, Vaga.
 • Champman, R. Campbell (2008). Penkios vaikų meilės kalbos. Kaip išmokti vaiko meilės kalbą. Vilnius, Alma littera.
 • Cameron, E. Lively (2015). Kaip ugdyti vaikų kūrybingumą. Vilnius, Alma littera.
 • Gray (2012).Vaikai kilę iš dangaus. Pozityvūs vaikų auklėjimo metodai. Vilnius, Alma littera.
 • Senior (2015). Tėvystės paradoksai. Kaip vaikai keičia tėvų gyvenimus. Vilnius, Alma littera.
 • W. James, R. Friedman, dr. L. Landon Matthews (2009). Kai sielvartauja vaikai. Vilnius, Tyto alba.
 • Deny (2011). Tėvų autoritetas. Vilnius, Baltų lankų leidyba.
 • Deny (2012). Kaip sklandžiai mokytis: įveikime mokymosi sunkumus. Vilnius, Baltų lankų leidyba.
 • Molicka (2007). Terapinės pasakos. Vilnius, Vaga.
 • Miniere (2008). Pirmasis laiptelis. Vilnius, Baltų lankų leidyba.
 • Druckerman (2013). Vaikų auklėjimas pagal prancūzus. Vilnius, Alma littera.
 • Ruth (1999). Nebijokite drausminti vaikų. Vilnius, Tyto alba.
 • Langis (2012). Mokėkime savo vaikui pasakyti „ne“: kaip palaikyti gerus santykius su vaikais ir išsaugoti savo autoritetą. Vilnius, Baltų lankų leidyba.
 • Žukauskienė (2001). Kodėl vaikai neklauso. Vilnius, leidybos centras.
 • Biddulph (2010). Laimingų vaikų paslaptis. Vilnius, Vaga.
 • Dreikurs, V. Soltz (2007). Laimingi vaikai. Vilnius, Vaga.
 • V. Levi (2013). Nestandartinis vaikas, arba Kaip auklėti tėvus. Vilnius, Alma littera.

Naudingos nuorodos tėvams:

Naudingos nuorodos mokytojams: