Keramikos būrelis

Registracija į būrelį

Meninės išraiškos studija. Mokiniai užsiėmimų metu plėtos dailės žinias ir gebėjimus. Lipdys iš molio, pasitelkiant įvairias keramikos technikas. Praktiškai pritaikys virvelinės keramikos, plokštuminės

keramikos, mini keramikos, skulptūrinės keramikos, taikomosios keramikos rūšis.

Dekoruos dirbinius glazūra. Lipdys iš molio erdvines bei plokštumines skulptūras, sukurs

suvenyrų remiantis liaudies bei šiuolaikiniu menu, taip susipažindami su keramikos istorija.

Moksleiviai gebės sukurti funkcionalius meninės keramikos, keramikos dizaino, bei

dekoratyvinės keramikos dirbinius, patirti kūrybos grožį. Išmoks savitai reflektuoti aplinką

ir supantį pasaulį, mokysis analizuoti, pritaikyti ir vertinti suteikiamą informaciją bei ją

panaudoti kultūrinėje erdvėje.

Daugiau informacijos: www.geducation.lt