COVID-19 Prevencija

Antradieniais visi mokiniai, kurių tėvai sutinka, atlieka testavimą kaupinių būdu.

 • Gavus teigiamą kaupinio rezultatą:
  • vaikai, buvę kaupinyje gali atlikti PGR tyrimus bei gavę neigiamą atsakymą, grįžta į mokyklą. Gavę teigiamą atsakymą arba neatlikdami PGR tyrimo – izoliuojasi 10 dienų, kreipiasi į šeimos gydytoją;
  • Likę klasės mokiniai, kurie sutinka testuotis, iki kito kaupinio tyrimo, kas 48 val. atlieka savikontrolės testus mokykloje ir tęsia mokymąsi klasėje;
  • Mokiniai, kurie nesutinka testuotis, izoliuojasi 10 dienų. Šį terminą galima sutrumpinti iki 7 dienų, septintą dieną atliekant PGR bei gavus neigiamą atsakymą.

Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), pedagogai gali konsultuotis dėl izoliacijos klausimų, klasėje pasitvirtinus COVID-19 liga ar kt. klausimų, rašydami el. laišką budintis@vvsb.lt arba skambinant tel.: +37065801302.

Vadovaujantis nauju Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu, mokykla klasei ar srautui gali skirti infekcijų plitimą ribojantį režimą (IPRR), kurio trukmė gali būti nuo 7 iki 14 dienų. Šiuo laikotarpiu mokykla turi užtikrinti, kad mokiniai nedalyvautų ugdymo procese kasdieniu (kontaktiniu) mokymo proceso organizavimo būdu. Planuojame IPRR laikotarpiu klasei ar srautui organizuoti nuotolinį ugdymą.
IPRR klasei ar srautui galima skirti:

 1. Kai daugiau kaip 20 proc. mokinių ugdymo įstaigoje arba atskirame sraute nustatomas teigiamas savikontrolės būdu atliekant greitojo SARS-CoV-2 antigeno testo (toliau – savikontrolės greitasis antigeno testas) dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) rezultatas arba patvirtinama COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), gripas ar ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos (toliau – ŪVKTI) arba pasireiškė ŪVKTI požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ir tokie atvejai nustatomi ne mažiau kaip dviejuose trečdaliuose klasių (grupių) ugdymo įstaigoje arba atskirame sraute;
 2. Klasės (grupės) lygmenyje:
  2.1. kai klasėje (grupėje) mokiniai yra testuojami savikontrolės greitaisiais antigeno testais jų neizoliuojant po turėto sąlyčio su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) vadovaujantis Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, tariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“, 9 priedu, ir nuo pirmo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo nustatymo 10 dienų laikotarpiu SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės PGR metodu COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) patvirtinama 5 ir daugiau mokinių klasėje (grupėje) ir atvejų užsikrėtimo aplinkybės siejamos su ugdymo įstaiga;
  2.2. kai bent trečdaliui klasės (grupės) mokinių nustatomas teigiamas savikontrolės greitojo antigeno testo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) rezultatas arba patvirtinama COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), gripas ar ŪVKTI, įskaitant mokinius, kuriems pasireiškė ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.)

Sprendimą dėl IPRR paskelbimo pagal šiuos kriterijus priima ugdymo įstaigos vadovas.