Skundų prašymų nagrinėjimas

Asmenų prašymai, skundai, pranešimai Vilniaus „Žiburio“ pradinėje mokykloje nagrinėjami vadovaujantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 (Žin., 2007, Nr. 94-3779). Asmenų skundai ir pranešimai nagrinėjami pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) nustatytą administracinę procedūrą. Vilniaus „Žiburio“ pradinėje mokykloje asmenų aptarnavimo, „vieno langelio principu“ funkcijas atlieka Raštinė:

Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla
Tuskulėnų g. 30, LT-09210 Vilnius
Tel./faks.: + 370 5 2758310
El. paštas: rastine@ziburio.vilnius.lm.lt
Internetinė svetainė: www.ziburio.vilnius.lm.lt