Darbo laikas

Ugdymo organizavimas 2022-2023 mokslo metais

1. Mokslo metų trukmė 1-4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos. Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., baigiasi 2023 m. rugpjūčio 31 d., ugdymo proceso pabaiga 2023 m. birželio 8 d.

2. Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio, į mokyklą gali neiti 1-4 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

3. Pamokos pradedamos 8:00. Pamokos trukmė: 1 kl. – 35 min., 2–4 kl. – 45 min.

VILNIAUS „ŽIBURIO“ PRADINĖS MOKYKLOS
PAMOKŲ IR UŽSIĖMIMŲ LAIKAS 2022-2023 m.m.
1 pamoka – 8.00 – 8.35 val.

2 pamoka – 8.50 – 9.25 val.

3 pamoka – 9.40 – 10.15 val.

4 pamoka – 10.30 – 11.05 val.

5 pamoka – 11.30 – 12.05 val.

1 užsiėmimas –

1 pamoka – 8.00 – 8.45 val.

2 pamoka – 8.55 – 9.40 val.

3 pamoka – 9.50 – 10.35 val.

4 pamoka – 10.45 – 11.30 val.

5 pamoka – 12.05 – 12.50 val.

1 užsiėmimas –

4. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.
Atostogų trukmė 2022-2023 mokslo metais
Prasideda
Baigiasi
Rudens
2022-10-31
2022-11-04
Žiemos (Kalėdų)
2022-12-27
2023-01-06
Žiemos
2023-02-13
2023-02-17
Pavasario (Velykų)
2023-04-11
2023-04-14
Vasaros
2023-06-09
2023-08-31