Darbo laikas

Ugdymo organizavimas 2020-2021 mokslo metais

1. Mokslo metų trukmė 1-4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos. Mokslo metai prasideda rugsėjo 2 d., baigiasi birželio 17 d.

2. Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio, į mokyklą gali neiti 1-4 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

3. Pamokos pradedamos 8:00. Pamokos trukmė: 1 kl. – 35 min., 2–4 kl. – 45 min.

VILNIAUS „ŽIBURIO“ PRADINĖS MOKYKLOS
PAMOKŲ IR UŽSIĖMIMŲ LAIKAS 2020-2021 m.m.
1 pamoka – 9.00 – 9.35 val./9.20 – 9.55 val.

2 pamoka – 9.55 – 10.30 val./10.15 – 10.50 val.

3 pamoka – 10.50 – 11.55 val./11.05 – 11.40 val.

4 pamoka – 11.45 – 12.20 val./11.55 – 12.30 val.

5 pamoka – 12.30 – 13.05 val./13.00 – 13.30 val.

1 užsiėmimas – 16.15 – 16.45 val.

1 pamoka – 9.00 – 9.45 val./9.15 – 10.00 val.

2 pamoka – 10.00 – 10.45 val./10.15 – 11.00 val.

3 pamoka – 11.00 – 11.45 val./11.15 – 12.00 val.

4 pamoka – 12.00(12.25) – 12.45(13.10) val./12.15 – 13.00 val.

5 pamoka – 12.55 – 13.40 val./13.20 – 14.05 val.

1 užsiėmimas – 16.15 – 16.45 val.

4. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.
Atostogų trukmė 2020-2021 mokslo metais
Prasideda
Baigiasi
Rudens
2020-10-26
2020-10-30
Žiemos (Kalėdų)
2020-12-14
2021-01-03
Žiemos
2021-02-15
2020-02-19
Pavasario (Velykų)
2021-04-06
2021-04-09
Vasaros
2021-06-18
2021-08-31