Anglų kalbos būrelis

Renata Keliotienė

Rimanta Jokimaitienė

Būrelio vadovės
Registracija į būrelį pas Renatą Keliotienę
Registracija į būrelį pas Rimantą Jokimaitienę

 

Šis būrelis-tai kelionė į Anglų kalbos šalį.

Kelionė tikrai nebus nuobodi, nes mokysimės, tyrinėsim anglų kalbos karalystę žaisdami, dainuodami, vaidindami.

Tikslas – ugdyti elementarios komunikacinės kompetencijos pagrindus, visų kalbinės veiklos rūšių – klausymo, skaitymo, kalbėjimo, rašymo – gebėjimus, asmenines ir socialines vertybines nuostatas, kūrybingumą, mokėjimą mokytis ir įsivertinti.

Uždaviniai – Pirmenybė teikiama sakytinio ir rašytinio teksto supratimui bei sąveikai ir raiškai žodžiu (kalbėjimui). Tačiau ugdomi ir kiti kalbinės veiklos sričių gebėjimai.

Ugdyti sakytinio teksto supratimo gebėjimus (klausymas):

  • Suprasti bendrinę kalbą programos temomis ir situacijomis.
  • Išskirti reikiamą informaciją pokalbyje ar monologiniame tekste.

Ugdyti rašytinio teksto supratimo gebėjimus (skaitymas):

  • Suprasti trumpus nesudėtingos struktūros tekstus, kuriuose vyrauja regimieji elementai.

Ugdyti sąveikos ir raiškos žodžiu gebėjimus (kalbėjimas):

  • Disponuoti tarties ir intonavimo priemonėmis.
  • Vartoti kalbos etiketo frazes, bendrauti su pašnekovu programos temomis ir situacijomis.

Ugdyti rašytinio teksto kūrimo gebėjimus:

  • Mokytis rašyti, siekti rašto ir rašymo kultūros.

Nuostatos:

  • Ugdyti norą mokytis užsienio kalbų.
  • Pažinti ir gerbti kitą kultūrą, lyginti savo ir kitos šalies kultūrą, tradicijas.