Mokyklos atributika

žodžiai B.Zalieckienė

„Žiburys“

1. Prie Neries krantų, prie tiltų
Saulė kyla palengva.
Už namų ramiam pavėsy
Prisiglaudus mokykla.

2. Ji kas rytą mus pakviečia
Džiaugtis rytmečio aušra,
Mūsų mokslų kelias ilgas
Mums prasideda nuo čia.

Priedainis
Mes užaugsim ir skubėsim
Laimės žiburį pasiekt.
Bet širdy ilgai spindės mums
Mūs pirmasis Žiburys.