Respublikinė pradinių klasių mokytojų konferencija „STREAM – galimybė veikti kitaip“

posted in: ERASMUS+, Mokytojams | 0

Įgyvendinant Erasmus+ programos KA1 projektą  Nr. 2019-1-LT01-KA101-060339 „Nerk giliau, tyrinėk drąsiau“, Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla 2020 m. birželio 2 d. organizavo nuotolinę  Respublikinę pradinių klasių mokytojų konferenciją  „STREAM – galimybė veikti kitaip“. Konferencijos tikslas – integruojant ugdymo turinį tobulinti pradinių klasių mokytojų STREAM veiklų įgyvendinimo kompetencijas. Konferencijos uždaviniai: skleisti ir įgyti patirties siekiant a) integracijos pradiniame ugdyme; b) atskleidžiant STREAM veiklų galimybes; c) pristatant įgyvendintas projektines veiklas Lietuvoje ir užsienyje; d) kuriant darnios ir tvarios visuomenės bendradarbiavimo tinklus.

Konferencijos metu nagrinėtos temos: Integracija pradiniame ugdyme, STREAM veiklų galimybės, Projektinės veiklos Lietuvoje ir užsienyje,  Darni ir tvari visuomenė.

Eglė Vaivadienė iš Nacionalinės švietimo agentūros pristatė, kaip gauti STEAM mokyklos ženklą, kokie yra STEAM mokyklos elementai ir kriterijai,  pasidalino įžvalgomis kaip sekasi Lietuvos mokykloms rašyti atvejo analizes bei kokios dažniausios praktikos įrodymų atmetimo priežastys, kokią naudą gauna mokykla, gavusi STEAM mokyklos ženklą.

Ingrida Mikulskienė iš Mažeikių Pavasario pagrindinės mokyklos pasidalino savo patirtimi įgyvendinant STEAM veiklas tiek pradinėse, tiek vyresnėse klasėse. Mokytoja pristatė vykdomus projektus, jų rezultatus, kaip integruotos veiklos, eksperimentai bei tyrimai persikėlė į virtualią erdvę ar mokinių įvedus nuotolinį mokymą.

Renata Keliotienė papasakojo apie savo kaip naujokės patirtį eTwinning veiklose bei mokykloje įvykdytą tarptautinį projektą, kuris sustiprino mokinių ekologinį švietimą. Projekto metu buvo  sukurta bendra e-knyga, plakatas, projekto logo, elektroniniai atvirukai, bei iš antrinių žaliavų pasiūti maišeliai su mokinių sukurtais eko-šūkiais.

Edita Montvilienė iš Šiaulių Gegužių progimnazijos yra Erasmus+ bei eTwinning projektų koordinatorė, šiuo metu vykdanti keletą projektų („Do everybody in the world have save water?“). Mokytoja  pasidalijo patirtimi, kaip sekasi suburti bei įtraukti didelės mokyklos bendruomenę, pasidalinti darbais vykdant tarptautinius projektus, pristatė jų veiklas.

Vilma Leskauskienė iš Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos pristatė savo patirtį rengiant pradinių klasių gamtamokslines konferencijas. Mokytoja pasakojo, kaip kilo mintis įtraukti gabius vaikus į STEM veiklas, kaip sekasi pradinukams atlikti tyrimus, juos apibendrinti bei patiems skaityti pranešimus.

Renata Zakarienė iš Vilniaus „Šviesos“ pradinės mokyklos pasidalijo įžvalgomis, kaip raštingumas gali būti įtraukiamas į įvairių dalykų pamokas. Renata pateikė konkrečių veiklų pavyzdžių, pasidalijo tų veiklų rezultatais.

Vilniaus „Žiburio“ pradinės mokyklos komandos narės pristatė savo įgytą  patirtį mobilumo veiklose Atėnuose, Tenerifėje bei Barselonoje. Violeta ir Gražina pristatė diferencijuoto mokymo metodus vykdant STEAM projektus, Lina ir Gražina papasakojo kaip ugdyti kritinio mąstymo kompetencijas, Rita ir Vita pristatė coggle.it įrankį bei kaip sukuri Maker Space erdves mokykloje.

Konferencijos antroje dalyje visi dalyviai buvo suskirstyti į grupes ir praktiškai išbandė „Kaip pasikviesti virtualų draugą?“,  „Interaktyvius mąstymo žemėlapius“, bei „Kritinio mąstymo korteles“. Konferencijos dalyviai aktyviai diskutavo, dalyvavo veiklose, dalinosi savo patirtimi ir pritaikymo galimybėmis savose mokyklose.

 

Seminaras mokytojams

posted in: Mokytojams | 0

Vilniaus „Žiburio“ pradinės mokyklos mokytojai besiruošdami naujiems mokslo metams dalyvavo seminare „Integruotų projektų valdymas sprendžiant aktualias vaikui problemas“, kurį vedė Vilniaus „Šviesos“ pradinės mokyklos mokytojos: mokytoja ekspertė Alma Balnienė ir mokytoja metodininkė Renata Zakarienė.

Seminaro pradžioje mokytojos pristatė savo klasėse įgyvendintus projektus, kurių įgyvendinimas paremtas PBL (Project Based Learning) principu, kai vaikui aktualus klausimas pateikiamas kaip problema, o klausimas formuojamas atsižvelgiant į ugdymo turinį. Tai ugdymo metodas, kai ugdymasis vyksta per kiekvieno mokinio patirtį. Mokytojos klasėse įgyvendino projektus, kurių probleminiai klausimai buvo „Kodėl reikia skaityti?“, „Ar maistas man suteikia energijos mokytis?“, „Mano šeimos ledai“, „Kaip sukurti žaidimų kambarį, kuriame maži vaikai išmoktų apie gyvūnų bendruomenes?“, „Ar mano pasaulyje gali būti viskas apvalu?“. Kuriant probleminį klausimą svarbu, kad jis būtų atviras, įtraukiantis ir atspindintis realų gyvenimą, susietas su bendrosiomis ugdymo programomis. Jei nerandama realaus pritaikymo galima siūlyti mokiniams persikelti į praeitį, ateitį ar kitą vietą. Probleminio klausimo atsakymo negalima rasti internete (non googleabal). Vykdydamos projektus dažnai naudojo ir mąstymo žemėlapius.

Projektinio metodo taikymas skatina mokinius dirbti grupėse, kelti probleminius klausimus. Šio metodo taikymo eiga:

  • Diskusija
  • Tyrimas
  • Susipažinimas su mokomąją medžiaga
  • Praktinė veikla
  • Darbas grupėse
  • Produkto kūrimas
  • Vertinimas
  • Sklaida

Pristatant probleminio klausimo projektus labai svarbu mokiniams pateikti vertinimo rubrikas, kuriose pateikiame skirtingi pamatuojami vertinimo kriterijai bei jų lygiai.

Prieduose pateikiamos seminaro skaidrės ir dalomoji medžiaga.

Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!

posted in: Mokytojams | 0

Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla dalyvauja „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ projekte, kurio tikslas – sutelkti Lietuvos mokyklas bendram darbui, kad kiekvienas mokinys patirtų mokymosi sėkmę ir būtų savo mokyklos bei šalies kūrėjas. Siekdami šio tikslo jėgas suvienijo „Renkuosi mokyti!“ mokytojas ir visa mokyklos bendruomenė.

Pokyčio projekto „Veikiame kartu – prisijunk ir Tu“ įgyvendinimo planas

Projektas „Informatika pradiniame ugdyme“

posted in: Mokytojams | 0

Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla dalyvauja projekte ir išbando informatikos turinį mokykloje.

PRADINIO UGDYMO INFORMATIKOS TURINIO IŠBANDYMO MOKYKLOJE PLANAS

Išbandome Didžiosios Britanijos skaitmeninio ugdymo turinio platformą.
Nuoroda prisijungti mokytojams ir mokiniams:

Projekto „Informatika pradiniame ugdyme” anonso filmukas parodai „Mokykla 2017“ – „Naujoves kuriame drauge”.

1 2