Vaiko gerovės komisija

VILNIAUS „ŽIBURIO“ PRADINĖS MOKYKLOS
VAIKO GEROVĖS KOMISIJA 2022–2023 M. M.

Pirmininkė – Rita Banel, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Pirmininkės pavaduotoja – Simona Klingienė, specialioji pedagogė.

Nariai:

Dalia Gedvidzienė, psichologė;
Monika Ciūnytė, socialinė pedagogė;
Daiva Liepienė, logopedė;
Laimutė Gavinavičiūtė, pradinio ugdymo mokytoja;
Daiva Kaulakienė, bendrojo fizinio ugdymo mokytoja;
Šarūnas Murauskas, šokio mokytojas;
Sigita Atienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.