Laisvos darbo vietos

Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla skelbia atranką Mokytojo padėjėjo (-s) pareigoms užimti.
Siūlome :
 • Mokytojo padėjėjo(-os) darbą pradinėje mokykloje, 0,5 etato, terminuota darbo sutartis.

Darbo užmokesčio dydis priklauso nuo etato dydžio ir pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento, priklausomo nuo profesinio darbo patirties.

Reikalavimai :
 • ne žemesnis, kaip vidurinis išsilavinimas;
 • pareigingumas, kantrybė, tolerantiškumas, geranoriškumas;
 • gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • gebėjimas sklandžiai bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagogais bei kitais mokyklos darbuotojais.
Privalumai: 
 • pedagogo kvalifikacija;

 • darbo patirtis su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais;

 • rekomendacijos.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti : Reikalingi dokumentai:

 • prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
 • išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos;
 • gyvenimo aprašymas (CV);
 • galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

CV ir motyvacinio laiško su nuoroda „Mokytojo padėjėjas (-a)“ lauksime iki 2022 m. rugsėjo 30 d. (įskaitytinai) el. pašto adresu rastine@ziburio.vilnius.lm.lt

Pretendentai, atitinkantys atrankos atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.