Laisvos darbo vietos

Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla ieško Pastatų prižiūrėtojo (-os) darbui nuo 2021 m. rugpjūčio 9 d. atlikti nesudėtingus statybos remonto darbus pastato viduje ir lauke, remontuoti vidaus ir lauko inventorių.
Siūlome :
 • Siūlome darbą pradinėje mokykloje 1 etato pagal neterminuotą darbo sutartį. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 4,2 priklausomai nuo turimos darbo patirties.

Reikalavimai :
 • darbštumas, atsakingumas ir pareigingumas;
 • be žalingų įpročių;
 • darbo patirtis;
 • vidurinis išsilavinimas.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti : Reikalingi dokumentai:

 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

 • gyvenimo aprašymas (CV);

 • sveikatos dokumentas;

 • galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Išsami informacija apie laisvą darbo vietą teikiama Vilniaus „Žiburio“ pradinės mokyklos raštinės tel. (8 5) 2 758310

CV su nuoroda „Pastatų prižiūrėtojas (-a)“ lauksime iki 2021 m. liepos 23 d. (įskaitytinai) el. pašto adresu rastine@ziburio.vilnius.lm.lt

Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla skelbia atranką Mokytojo padėjėjo (-s) pareigoms užimti nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.
Siūlome :
 • Mokytojo padėjėjo(-os) darbą pradinėje mokykloje, 0,5 etato nuo 372 €/mėn. (neatskaičius mokesčių), terminuota darbo sutartis.
Reikalavimai :
 • ne žemesnis, kaip vidurinis išsilavinimas;

 • pareigingumas, kantrybė, tolerantiškumas, geranoriškumas;

 • gerai mokėti valstybinę kalbą;

 • gebėjimas sklandžiai bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagogais bei kitais mokyklos darbuotojais.;

 • sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas pagal privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programą (8 val.).

Privalumai: 
 • pedagogo kvalifikacija;

 • darbo patirtis su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais;

 • rekomendacijos.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti : Reikalingi dokumentai:

 • prašymas leisti dalyvauti atrankoje su sutikimu dėl asmens duomenų naudojimo atrankos tikslais;
 • išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos;
 • gyvenimo aprašymas (CV);
 • galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

CV ir motyvacinio laiško su nuoroda „Mokytojo padėjėjas (-a)“ lauksime iki 2021 m. rugpjūčio 16 el. pašto adresu rastine@ziburio.vilnius.lm.lt

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla skelbia atranką visos dienos mokyklos (VDM) pedagogo/specialisto (-ės) pareigoms užimti
Siūlome :
 • Visos dienos mokyklos (VDM) pedagogo/specialisto (-ės) darbą pradinėje mokykloje, 0,5 etato nuo 658 €/mėn. (neatskaičius mokesčių), terminuota darbo sutartis.
Reikalavimai :  

 • ne žemesnis, kaip vidurinis išsilavinimas;;
 • pareigingumas, kantrybė, tolerantiškumas, geranoriškumas;
 • gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • gebėjimas sklandžiai bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagogais bei kitais mokyklos darbuotojais.
 • sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas pagal privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programą (8 val.);
Privalumai: 
 • pedagogo kvalifikacija;
 • darbo patirtis su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais;
 • rekomendacijos
Dokumentai, kurie turi būti pateikti : Reikalingi dokumentai:

 • prašymas leisti dalyvauti atrankoje su sutikimu dėl asmens duomenų naudojimo atrankos tikslais;
 • išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai ir jų  kopijos;
 • gyvenimo aprašymas (CV);
 • galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

CV ir motyvacinio laiško su nuoroda „VDM pedagogas/specialistas (-ė)“ lauksime iki 2021 m. rugpjūčio 16 d. el. pašto adresu rastine@ziburio.vilnius.lm.lt

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla skelbia atranką logopedo (-ės) pareigoms užimti
Siūlome :
 • Logopedo darbą pradinėje mokykloje,  0,5 etato nuo 531 €/mėn. (neatskaičius mokesčių), neterminuota darbo sutartis.
 • Galimybė užsiėmimų metu naudoti IKT (kompiuteris, projektorius, interaktyvi lenta).
Reikalavimai :
 • kvalifikaciją atitinkantis išsilavinimas (aukštasis);

 • gebėjimas įvertinti mokinių specialiuosius poreikius;

 • gebėjimas naudotis IKT (programomis Microsoft Word, Exel, PowerPoint ir pan.);

 • kūrybiškumas, iniciatyvumas, gebėjimas bendrauti su mokiniais.

Privalumai: 
 • ne mažesnė nei 5 metų darbo patirtis su pradinių klasių mokiniais;

 • rekomendacijos.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti : Reikalingi dokumentai:

 • prašymas dalyvauti konkurse;
 • gyvenimo aprašymas (CV);
 • galima pateikti buvusių darboviečių  ir kitas rekomendacijas.

CV su nuoroda „Logopedas (-ė)“ lauksime iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.  el. pašto adresu rastine@ziburio.vilnius.lm.lt

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.