Pedagoginis personalas

 

VILNIAUS „ŽIBURIO” PRADINĖS MOKYKLOS
ADMINISTRACIJA IR PEDAGOGINIS PERSONALAS 2020–2021 M. M.

Direktorė – Lina Venskutė, mokytoja ekspertė;

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Rita Banel, vyr. mokytoja;

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Gražina Baublienė; mokytoja metodininkė;

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui – Šarūnas Murauskas; vyr. mokytojas;

 

Spec. pedagogė – Simona Klingienė;

Socialinė pedagogė – Monika Ciūnytė;

Psichologė – ;

Logopedės – metodininkė Daiva Liepienė; Danutė Pudžiuvelienė

Bibliotekos vedėja – Birutė Markevič;

 

1 a klasė – vyr. mokytoja Vita Triškuvienė;

1 b klasė – vyr. mokytoja Irena Aurylaitė;

1 c klasė – vyr. mokytoja Lina Šarkienė;

1 d klasė – vyr. mokytoja Edita Rukšėnaitė-Narūnienė;

2 a klasė – vyr. mokytoja Virgilija Vedrickienė;

2 b klasė – mokytoja metodininkė Vilmantė Rudomanskienė

2 c klasė – vyr. mokytoja Kristina Karosienė;

2 d klasė – mokytoja Milda Chaleckaitė

3 a klasė – mokytoja Indrė Kurovskienė

3 b klasė – mokytoja metodininkė Gražina Baublienė;

3 c klasė – vyr. mokytoja Lina Molienė;

3 d klasė – mokytoja Indrė Laurinavičiūtė;

4 a klasė – vyr. mokytoja Violeta Zeziulienė;

4 b klasė – mokytoja metodininkė Laimutė Gavinavičiūtė;

4 c klasė – vyr. mokytoja Gražina Pošiuvienė;

4 d klasė – mokytoja Gabija Verygaitė.

 

Tikyba – mokytoja metodininkė Lina Jakučionienė;

Anglų kalba – vyr. mokytoja Renata Keliotienė, vyr. mokytoja Monika Staliūnienė;

Muzika, choro būrelis – vyr. mokytoja Ligita Narmontienė;

Kūno kultūra, sporto būrelis – vyr. mokytoja Daiva Kaulakienė;

Šokis, šokio būrelis – vyr. mokytojas Šarūnas Murauskas;

Jaunųjų šeimininkų būrelis – vyr. mokytoja Raimonda Kraučiūnienė;

Tyrinėtojų būrelis – vyr. mokytoja Kristina Karosienė;

Socialinių įgūdžių būrelis – socialinė pedagogė Monika Ciūnytė