Pedagoginis personalas

 

VILNIAUS „ŽIBURIO” PRADINĖS MOKYKLOS
ADMINISTRACIJA IR PEDAGOGINIS PERSONALAS 2022–2023 M. M.

Direktorė – Lina Venskutė, mokytoja ekspertė;

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Rita Banel, vyr. mokytoja;

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Gražina Baublienė; mokytoja metodininkė;

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui – Šarūnas Murauskas; vyr. mokytojas;

 

Specialioji pedagogė – Simona Klingienė;

Socialinė pedagogė – Monika Ciūnytė;

Psichologė – Dalia Gedvidzienė;

Logopedė – metodininkė Daiva Liepienė;

Logopedė – metodininkė Vilma Budreckienė;

Bibliotekininkė – Aušra Karnilavičienė.

 

1 a klasė – mokytoja Vaida Viliušienė;

1 b klasė – mokytoja metodininkė Gražina Baublienė;

1 c klasė – vyr. mokytoja Lina Molienė;

1 d klasė – mokytoja Ignė Kravčenkienė;

2 a klasė – vyr. mokytoja Violeta Zeziulienė;

2 b klasė – mokytoja metodininkė Laimutė Gavinavičiūtė;

2 c klasė – vyr. mokytoja Gražina Pošiuvienė;

2 d klasė – mokytoja Gabrielė Bernotavičiūtė;

3 a klasė – mokytoja metodininkė Vita Triškuvienė;

3 b klasė – vyr. mokytoja Irena Aurylaitė;

3 c klasė – vyr. mokytoja Lina Šarkienė;

3 d klasė – mokytoja metodininkė Edita Rukšėnaitė-Narūnienė;

4 a klasė – mokytoja Diana Šniokienė;

4 b klasė – mokytoja metodininkė Vilmantė Rudomanskienė;

4 c klasė – mokytoja metodininkė Kristina Karosienė;

4 d klasė – mokytoja Milda Chaleckaitė.

.

Tikyba – mokytoja metodininkė Lina Jakučionienė;

Anglų kalba – vyr. mokytoja Renata Keliotienė, vyr. mokytoja Rimanta Janina Jokimaitienė;

Muzika, choro būrelis – vyr. mokytoja Ligita Narmontienė; mokytoja Vita Merkelytė;

Fizinis ugdymas, sporto būrelis – vyr. mokytoja Daiva Kaulakienė;

Šokis, šokio būrelis – vyr. mokytojas Šarūnas Murauskas;

Jaunųjų šeimininkų būrelis – vyr. mokytoja Raimonda Kraučiūnienė;

Tyrinėtojų būrelis – mokytoja metodininkė Kristina Karosienė;

Socialinių įgūdžių būrelis – socialinė pedagogė Monika Ciūnytė, psichologė Dalia Gedvidzienė.