Maitinimas

Iki 10 m. amžiaus vaikas turi valgyti karštą sveiką maistą kas 4 val. (pagal LR HN).
INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ MAITINIMO

Įvykdžius viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu mokykla 2021-07-16 sudarė Mokinių maitinimo paslaugos viešojo pirkimo sutartį su UAB „Grasiga“.

Paslaugų pirkimo sutartis
Susitarimas dėl kainų keitimo
Patalpų nuomos sutartis
Patalpų perdavimo-priemimo aktas

2022-08-05  Šalims pasirašius Susitarimą dėl 2021 m. liepos 16 d. dvišalės sutarties Nr. 16/07/2021 pakeitimo, 2022 – 2023 mokslo metais mokamo maitinimo kaina 1 dienai vienam mokiniui:


Pusryčiai – 1,34 EUR
Pietūs – 2,42 EUR
Pavakariai – 1,34 EUR
UAB „Grasiga“ banko sąskaita atsiskaitymui už vaikų maitinimą: LT527300010149382806 Swedbank

 

Atliekant mokėjimo pavedimą mokėjimo paskirtyje svarbu nurodyti mokyklos pavadinimą, klasę, mokinio vardą ir pavardę.

Nemokamas maitinimas teikiamas socialiai remtiniems vaikams pagal:

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. pirmokams ir antrokams nemokami pietūs mokykloje, bus organizuojami be atskiro prašymo, nevertinant gaunamų pajamų. Nuo liepos 1 d. atsisakyta reikalavimo tėvams (globėjams) teikti prašymą savivaldybių administracijoms dėl nemokamų pietų skyrimo. Tėvai (globėjai) turi teisę per mokyklos administraciją atsisakyti vaikui skirtos paramos (pagal mokyklos sudarytus sąrašus), arba, atsiradus poreikiui, kreiptis dėl šios paramos skyrimo (įtraukti į mokyklos sudarytus sąrašus). Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos.

Kitų klasių mokinių tėvai prašymus dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo vertinant pajamas 2021–2022 mokslo metais gali teikti nuo liepos 1 d.

Mokiniams gali būti teikiama šių rūšių socialinė parama:
• nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai ir maitinimas mokyklose organizuojamose vasaros poilsio stovyklose);
• parama mokinio reikmenims įsigyti (80 Eur per kalendorinius metus).

Daugiau informacijos, ar mokinys gali gauti socialinę paramą, rasite čia.

Jeigu kiltų daugiau klausimų, prašom kreiptis:
• dėl paramos mokiniams (maitinimo ir reikmenų) skyrimo vertinant pajamas – į Socialinių išmokų skyrių tel. 8 700 35545.
• dėl paramos (maitinimo) mokiniams organizavimo mokykloje – į mokyklos administraciją el. paštu info@ziburio.vilnius.lm.lt

 

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro telefono numeriai:

Bendrojo ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros skyriaus

Maitinimo kuratorė

Gerda Vozgirdaitė Tel. (+370) 690 27256, gerda.vozgirdaite@vvsb.lt

 

Bendrojo ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros skyriaus

Maitinimo kuratorė

Gertrūda Kaminskaitė Tel. (+370) 631 13 651, gertruda.kaminskaite@vvsb.lt