Jaunučių choras „Žiburiečiai“

Registracija į būrelį

Vita Merkelytė

Choro vadovė

 

Tikslas – atliekant įvairaus žanro dainas, ugdyti chorinio dainavimo įgūdžius.
Mokiniai gebės:
  • Atskleisti ir plėtoti meninius muzikinius gabumus bei gebėjimus
  • Plėtoti laisvalaikio formų įvairovę, dalyvauti visuomeniniuose pasirodymuose
  • Perteikti šiuolaikinio choro ir muzikos meno pagrindus
  • Taisyklingai intonuoti, artikuliuoti, dainuoti
Mokiniai išmoks:
  • Dainuoti liaudies dainas, sutartines, sakralines giesmes, estradines dainas. Taip pat atliks įvairių stilių lietuvių bei užsienio kompozitorių dainas bei populiariąją muziką.
  • Dalyvauti koncertuose, festivaliuose, mokyklos šventėse ir programose

 

Choras – tai kolektyvas, kuriame įprasmina save įvairių muzikinių gebėjimų bei dainavimo patirties vaikai.
(Šumskis 1999)