Vilniaus „Žiburio“ pradinėje mokykloje įgyvendinama  „Antro žingsnio“ programa

Tai socialinių emocinių įgūdžių lavinimo ir smurto prevencijos programa, kuri padeda mažinti vaikų agresyvų elgesį, moko tinkamai reikšti jausmus ir spręsti konfliktus, suprasti savo elgesio pasekmes. „Antras žingsnis“ – tyrimais paremta programa, skirta pradinių klasių vaikams. Programa – puikus įrankis mokytojams: dirbti įdomu tiek vaikams, tiek pedagogams, nes naudojamos įvairios veiklos formos (diskusijos, vaizdinė medžiaga, vaidmenų žaidimai).

Dalyvaudami programoje mokiniai:

  • išmoksta savireguliacijos– tai padeda tinkamai ir produktyviai dalyvauti klasės darbe;
  • išsiugdo empatiją– mokosi tvarkytis su savo stipriais jausmais ir spręsti konfliktus su kitais;
  • mokosi emocijų valdymo– stiprių emocijų atpažinimas ir mokėjimas nusiraminti padeda save sukontroliuoti, nesielgti agresyviai;
  • įgyja problemų sprendimo įgūdžių– tai padeda  tinkamai spręsti bendraamžių tarpasmeninius konfliktus bei mažina impulsyvų ir agresyvų elgesį.

Bendrąja prasme – socialiniai emociniai įgūdžiai leidžia vaikams būti sėkmingesniems mokykloje, moko juos įsitraukti į saugios ir pagarbios mokyklinės aplinkos kūrimą. Socialinių emocinių įgūdžių turėjimas padeda išvengti netinkamo elgesio, bendraamžių atstūmimo, impulsyvumo ir pan. Paramos vaikams centro specialistai, koordinuojantys programos „Antras žingsnis“ įgyvendinimą Lietuvos mokyklose, moko pradinių klasių pedagogus dirbti su programa, suteikia reikalingą informaciją, mokymo gaires ir konsultuoja viso darbo metu. Išklausę mokymus, mokytojai pasirengia padėti vaikams pažinti ir suvaldyti pykčio jausmus, efektyviai spręsti problemines situacijas, įtraukti į bendrą darbą tėvus.

Programoje naudojamos medžiagos sudėtis

Programos vykdymui naudojama metodinė medžiaga.  Tai didelės, A3 formato kortos, kurių vienoje pusėje yra tekstas, reikalingas mokytojui, o kitoje – fotografija. Pirmoje klasėje naudojamos 26 kortos, antroje – 22, trečioje – 18 ir 4 klasėje – 26. Pagal kortose pateiktą tekstą mokytojas veda pamokėlę, kuri vyksta 30 – 40 minučių. Į mokytojo paketą įeina video juosta arba DVD, kurioje pateikiamos 5 vaizdinės pamokėlės dalys, taip pat trys plakatai, būtini mokantis tvarkytis su savo jausmais ir spręsti problemas:  „Nusiraminimas“, „Ką daryti, kai esi piktas“  ir „Kaip spręsti problemas“.

„Antras žingsnis“ papildomų užsiėmimų idėjų taikymas

Būtinų gyvenimui socialinių bei emocinių įgūdžių vaikai mokomi modeliuojant gyvenimiškas situacijas, kartojant išmoktus įgūdžius bei teigiamai pastiprinant naujų įgūdžių išmokimą. Mokiniai stebi demonstruojamą vaizdinę medžiagą (nuotraukas, video filmukus), dalyvauja diskusijoje, kurios metu aptaria situaciją, mokosi įvardinti iškilusią problemą, ieško teisingų problemos sprendimo būdų. Tam, kad vaikai išmoktų įgytas teorines žinias pritaikyti realiose gyvenimiškose situacijose, naudojami vaidmenų žaidimai. Vaidindami vaikai išmoksta pasakyti „ne“, išsirinkti sau tinkamą nusiraminimo būdą, supranta, kaip jaučiasi atstumtasis.