Mokyklos istorija

sena_4Vilniaus miesto 111-tas vaikų lopšelis-darželis įsteigtas 1969 m. liepos mėn. 9 d. sprendimu Nr. 355. Tuo metu tai buvo didžiausia ikimokyklinė įstaiga Vilniaus mieste. Kasmet ją lankė daugiau kaip 300 ikimokyklinio amžiaus vaikų. joje veikė 15-ka grupių. Trys iš jų – kūdikių, kurias lankė vaikučiai nuo 3 mėn. iki 1 metų. Vėliau kūdikių grupės buvo panaikintos ir įstaigoje veikė 7-nios lopšelio (vaikai nuo 1-3 metų) ir 8-nios darželio (vaikai nuo 3-7 metų) grupės.

111-tas vaikų darželis-lopšelis buvo pedagoginės mokyklos bazinė įstaiga. Čia būsimos pedagogės žengdavo pirmuosius praktinius profesijos žingsnius. Lopšelis-darželis nuolat palaikė glaudžius ryšius su 9-ta vidurine mokykla ir Pedagogikos mokslinio tyrimo institutu. Vieni pirmųjų įstaigos pedagogai vykdė 6-mečių mokymo eksperimentą. Sukaupta patirtimi dalijosi su Vilniaus miesto bei respublikos ikimokyklinių įstaigų pedagogais.

Ši įstaiga išugdė daug gerų pedagogų, kurie vėliau sėkmingai dirbo vadovais ikimokyklinio ugdymo įstaigose (Elvyra Buteliauskienė – 94-tas lopšelis-darželis, Irena Ščefanavičienė – 156-tas lopšelis-darželis, Janina Danienė – 113-tas lopšelis-darželis).

sena_3Daug dėmesio įstaigoje buvo skiriama vaikų ugdymo ir saugios gyvensenos sąlygų sudarymui, vaikų gebėjimams atskleisti ir tobulėti, padėti pajusti vaikui savo galimybes ir vertę, ugdyti jautrumą kitiems, būti jautriems ir teisingiems.

1994.09.01 lopšelis-darželis reorganizuotas į 111-ąjį darželį-mokyklą. Įstaigai vadovavo direktorė J. Mazėtienė. Nuo 2000 m. vadovavimą perėmė B. Zalieckienė.

1996.10.04 šiai institucijai suteiktas „Žiburio“ vardas.

1998.10.15 – mūsų parapijos kunigas, monsinjoras E. Ridzikas pašventino „Žiburio“ darželį – mokyklą.

Siekiant, kad vaikas būtų ne pasyvus stebėtojas, o aktyvus šventės dalyvis, įstaigoje puoselėjamos tradicijos: Kalėdiniai vaidinimai, Užgavėnių šventė, Žemės diena, Spaudos dienos minėjimas, Kalbų diena, Velykinių darbų paroda, Vaikų Velykėlės, Motinos dienos šventė, Anglų kalbos bei Gerumo savaitės, Sporto šventės.

Kad mokyklos istorija, renginiai išliktų atmintyje, nuo 2000 m. mokykloje imtas leisti metraštis, kurį rašo mokyklą paliekantys ketvirtokai.

1998 m. pavasarį darželis-mokykla organizavo pirmą Vilniaus miesto darželių – mokyklų pedagogų komandų konferenciją „Darželių – mokyklų geroji patirtis, orientuota į vaiką“. Dalyvavo 11-ka įstaigų komandų.

1998 m. išleista I – oji mokinių laida (3 klasės).

2005 m. rugsėjo mėn. darželis – mokykla reorganizuota į „Žiburio“ pradinę mokyklą.

2016.08.01 mokyklai vadovauti pradėjo Lina Venskutė.

 

Veikla

Institucijos geroji patirtis visada orientuota į vaiką.
Mokykloje vyksta įvairūs seminarai. Iškilmingai švenčiamos rugsėjo 1–osios šventės. Rengiamos įvairios moksleivių, mokytojų ir šeimų kūrybinių darbų parodos. Dažni koncertai; švenčiamos visos kalendorinės šventės, minimos atmintinos dienos. Organizuojami „Kalbų dienos“ renginiai – viktorinos, konkursai, svečių dienos, koncertai. Keletą kartų per metus moksleiviai ir mokytojai vyksta į įvairias ekskursijas po Lietuvą, Vilnių. Vyksta įvairūs renginiai parapijoje. Kiekvienais metais vykdomas vis kitas didysis metų projektas. Prieš kiekvienas Kalėdas vyksta Gerumo savaitės renginiai mokyklos ir parapijos bendruomenei. Organizuojamos sporto varžybos, estafetės, mokslo metų užbaigimo sporto šventės, kuriose dalyvauja šeimos. Moksleiviai dalyvauja įvairiose miesto organizuojamose olimpiadose, konkursuose, festivaliuose. Mokytojai bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis mokyklomis, dalyvauja pedagoginėse konferencijose, seminaruose, veda atvirą veiklą miesto ir respublikos pedagogams.