Erasmus+ kontaktinis tarpsektorinis seminaras Danijoje nepatyrusioms ir mažai patyrusioms organizacijoms

posted in: ERASMUS+, Naujienos | 0

Vilniaus „Žiburio“ pradinės mokyklos direktorė Lina dalyvavo seminare Kopenhagoje. Seminaro metu buvo sudaryta galimybė susipažinti su kitais dalyviais, rasti bendraminčių ir partnerių mažos apimties partnerysčių (K210) projektų įgyvendinimui, įgyta žinių kaip bendradarbiauti, pateikti paraišką ir sėkmingai įgyvendinti projektus.

Seminaro pradžioje pristatoma dienotvarkė, moderatoriai pasidalija savo pedagogine ir projektinės veiklos patirtimi. Dalyviai skatinami susipažinti ir pabendrauti (Ice breaker) žaidžiant interaktyvų žaidimą „Bingo“. Žaidimo metu dalyviai vaikščiodami, bendraudami ir klausdami klausimus iš pateiktos lentelės turi ją užpildyti. Bendrai pristatoma Erasmus+ programa – vizija, tikslai, veiklų pobūdis, sritys, istoriniai faktai, finansavimas, dokumentai, šalių bei įvairių organizacijų bendradarbiavimo tinklai ir kt. Pranešimo metu siūloma seminaro dalyviams dalintis savo žiniomis apie Erasmus+ interaktyviai naudojant www.menti.com.

Pristatomos Erasmus+ mažos apimties partnerysčių projektų K210 galimybės, pabrėžiamas tarptautiškumas ir bendradarbiavimas, akcentuojamas pasidalijimas idėjomis ir gerąja praktika, svarbus pokyčių įgyvendinimas organizacijoje skatinantis tobulėti, siekiama geresnės kokybės mokantis vieniems iš kitų. Supažindinama su mažos apimties partnerysčių projektų paraiškos pateikimo ypatybėmis, galimomis veiklomis, įgyvendinimu, prioritetinėmis sritimis. Pranešėja pristatymo metu naudojo www.slido.com programą, todėl seminaro dalyviai galėjo pasidalinti savo mintimis.

Vėliau dalyviai dalijami į keturias grupes, kuriose dirba – pristato save, savo organizaciją, siekius ir patirtį projektinėse veiklose. Individualios užduoties metu siūloma apmąstyti, kas šiuo metu aktualu mokykloje, kas būtų naudinga, kokios kitos organizacijos galėtų prisidėti, aptariama porose, o vėliau ketvertukuose. Tokiu būdu ieškomi partneriai, apmąstomos projektų idėjos. Bendros sesijos metu pateikiami mažos apimties partnerysčių pavyzdžiai, atsakyta į dalyvių klausimus. Darbo grupėse įvairių veiklų metu dalijamasi projektų idėjomis, karuselės principu aptariamos Erasmus+ projektų prioritetinės sritys.

Antros dienos pradžioje pristatomi Europos Sąjungos siekiai ir primenamos švietimo kryptys, projektinių veiklų sėkmės ir kliuviniai. Seminaro dalyviai suskirstyti į 4 grupes, kiekvienas dalyvis turi galimybę sudalyvauti dviejų grupių pranešimuose. Pasirinkta dalyvauti mažos apimties partnerysčių projekto paraiškos bei kokybės vertinimo kriterijų pristatymo bei projekto biudžeto planavimo grupėse. Seminaro pabaigoje siūloma reflektuoti, apibendrinti veiklas bei įvertinti seminaro kokybę

Konferencija „Laikas mokytis – noriu, galiu, pirmyn žengiu“

posted in: ERASMUS+, Naujienos | 0

2022 m. gegužės 27 d., įgyvendinant ERASMUS+ projektą 2020-1-LT01-KA101-077784 „Laikas mokytis – noriu, galiu, pirmyn žengiu“, Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla organizavo baigiamąją pradinių klasių mokytojų konferenciją, kurioje dalyvavo Trakų pradinės mokyklos ir mūsų mokyklos pedagogai. Konferencijos tikslas – tobulinti pradinių klasių mokytojų kompetencijas įgyvendinant tarptautinius projektus.

Konferencijos metu anglų kalbos mokytoja Renata Keliotienė pasidalino patirtimi įgyvendinant eTwinning projektus mokykloje. Renata papasakojo ne tik apie savo patirtį projektų veiklose, bet ir pristatė sėkmingai įgyvendintus eTwinning projektus „Be eco-friendly, eTwinner!“ bei „Susitikime prie virtualios eglutės“, supažindino su projektų vykdymo tvarka, už ką mokytojams suteikiamas Nacionalinis kokybės ženklelis, kuris pažymi, kad projektas pasiekė tam tikrą nacionalinį ir Europos standartą. Mokytoja pristatė projektų metu naudotus IT įrankius Book Creator, Canva , Padlet, Thinglink, Wordart ir kt. bei sukurtus produktus: iš antrinių žaliavų pasiūtus maišelius, e-knygą apie Kalėdas, virtualią Kalėdų eglutę. Taip pat paskatino nebijoti dalyvauti tarptautiniuose projektuose.

Pavaduotoja ugdymui Rita Banel ir pradinių klasių mokytojos Lina Molienė, Laimutė Gavinavičiūtė pasidalino įgyta patirtimi tarptautiniuose struktūruotuose mokymo kursuose Švedijoje „Frida kelias“. Mokytojos supažindino su Švedijos švietimo sistema, mokyklų erdvėmis, pritaikytomis specialių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Rita pristatė IT įrankius Quizlet bei LearnLab, kuriuos mokytojos išbandė atlikdamos įvairias užduotis.

Pradinių klasių mokytojos Gražina Pošiuvienė ir Violeta Zeziulienė pasidalino patirtimi, kurią įgijo „Gabių vaikų“ mokymuose Ispanijoje. Mokytojos dalyvavo kūrybiniuose žaidimuose „Sukurk istoriją“, „Dovana“, sužinojo kaip piešti grupinį piešinį, kuris lavina mokinių fantaziją bei skatina susieti visus piešinius į bendrą visumą. Visos šios veiklos skirtos kūrybiniams mokinių ugdymui.

Antroje konferencijos dalyje visi dalyviai buvo suskirstyti į keturias grupes ir praktiškai išbandė veiklas skirtas gamtamoksliniam mokinių ugdymui. Buvo pasirinktos temos „Magneto savybių tyrimas“, „Paprasčiausių elektros grandinių tyrimas“, „Šviesos sklidimo tyrimas“, bei „Medžiagų (kūnų) tamprumo tyrimas“. Grupėms vadovavo bei veiklas koordinavo pradinių klasių mokytojos Lina Šarkienė, Lina Molienė, Gražina Baublienė ir Vilmantė Rudomanskienė. Tyrimai atlikti naudojant priemones iš „Gamtamokslinių spintų“.

Konferenciją užbaigė mokytoja Kristina Karosienė, kuri svečiams iš Trakų pristatė veiklą „Druskos dažymas kreidelėmis“. Mokytojos praktiškai išbandė, kaip dažoma druska bei pasigamino suvenyrus.

Mobilumo veikla Švedijoje

posted in: ERASMUS+, Naujienos | 0

2022 m. gegužės 15–21 dienomis, įgyvendinant ERASMUS+ projektą 2020-1-LT01-KA101-077784 „Laikas mokytis – noriu, galiu, pirmyn žengiu“, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Banel ir pradinių klasių mokytojos Lina Molienė, Laimutė Gavinavičiūtė dalyvavo struktūruotuose mokymo kursuose „Fridos kelias“ – komunikacijos ir santykių kūrimo priemonės – Sveika, įkvepianti mokymosi aplinka su pamokomis, teorija ir praktika“ Švedijoje. Mokymų tema glaudžiai siejasi su projekto veiklomis ir pagalba pradinių ir vyresnių klasių mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymas(is) atsižvelgiant į jų gebėjimus.

Tarptautiniai mokymai vyko Švedijos miestuose: Vonersborge ir Gothenburge. Dalyvavo mokytojai iš: Lietuvos, Lenkijos, Rumunijos, Čekijos, Slovakijos, Ispanijos, Prancūzijos, Italijos, Portugalijos. Mokymai vyko taikant aktyvius ir kūrybiškus ugdymosi metodus: vyko diskusijos, organizuoti veiklų pristatymai, žaidimai, pasidalinta įvairių šalių patirtimi. Vykome į kelias „Frida“ mokyklas. Pagrindinis jų tikslas – kad mokiniai būtų kuo geriau pasiruošę „visiems“ tikėtiems ir netikėtiems įvykiams ateityje. Kursų metu buvo sudarytos galimybės stebėti ugdymo(si) veiklas gamtoje, įtraukiančias įvairių gebėjimų ir poreikių mokinius. Susipažinta su Švedijos švietimo sistema bei jos panašumais ir skirtumais su kitų šalių taikoma praktika.

Grįžusios iš kelionės mokytojos pasidalino įspūdžiais su pedagogais metodinio susirinkimo metu. Savo įgytą pedagoginę patirtį taikys ugdymo procese su mokiniais.

Erasmus+ projekto mobilumo veikla Barselonoje

posted in: ERASMUS+, Naujienos | 0

Įgyvendinant Erasmus+ projektą 2020-1-LT01-KA101-077784 „Laikas mokytis – noriu, galiu, pirmyn žengiu“ balandžio 11 – 16 dienomis mūsų mokyklos logopedė Daiva Liepienė ir mokytoja Milda Chaleckaitė dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo mobilumo programoje ,,We Are All Special“, Barselonoje. Europass Teacher Academy programoje dalyvavo specialistai iš Lietuvos, Airijos, Ispanijos, Vengrijos ir Belgijos. Per mokymus specialistai įtvirtino kompetencijas apie mokymosi sutrikimus (disleksija, dispraksija), emocijų ir elgesio sutrikimus (ADHD, ADD, depresija, bipolinis sutrikimas), intelekto ir fizine negalia ir sutrikimus, vystymosi sutrikimus (autizmas).Mokytojos išbandė ir dalinasi su mokyklos bendruomene įvairiausiomis veiklomis, kurios praplečia mokinių dalykines ir emocines žinias. Programos pabaigoje kiekviena mokykla pristatė savo mokinių turinčių specialiųjų poreikių įtraukimą ir paramą klasėje ir už jos ribų modelį.

 

 

FLORENCIJA, ITALIJA

posted in: ERASMUS+ | 0

2021 m. birželio 28 – liepos 3 dienomis, įgyvendinant ERASMUS+ KA1 projektą „ Laikas mokytis – noriu, galiu, pirmyn žengiu“ pradinių klasių mokytojos Vita Triškuvienė  ir Lina Šarkienė vyko į mokymus Florencijoje, Italijoje. Mokymų tema – „Sėkmingos mokymo strategijos kiekvienoje klasėje specialiųjų poreikių vaikams“. Mokymus vedė lektorė Lise-Lott Grimm. Žinių sėmėsi bei patirtimi dalinosi mokytojai iš Lietuvos, Lenkijos, Ispanijos, Italijos. Per 30 akademinių valandų trukusius mokymus pagilinome žinias apie mokymo bei vertinimo metodus, strategijas ir priemones, skirtas išskirtiniams mokinių mokymosi poreikiams patenkinti. Susipažinome ir dirbome su classroomscreen.com, printfriendly.com, printablepaper.net, math-aids.com bei kitais internetiniais įrankiais, kūrėme pamokų scenarijus, dalijomės savo įžvalgomis apie savo šalies švietimo sistemą.

Mokymuose dalyvaujantiems mokytojams buvo surengta ekskursija po Florenciją bei visos dienos išvyka į Pizą, Sieną bei San Džiminjaną aplankant ūkininkų vynuogyną bei ragaujant tradicinius itališkus patiekalus.

AZORAI

posted in: ERASMUS+ | 0

2021 m. liepos 9–15 dienomis, įgyvendinant ERASMUS+ projektą „Laikas mokytis – noriu, galiu, pirmyn žengiu“ pradinių klasių mokytojos ir administracijos atstovės Lina V. ir Gražina B. vyko į mokymus Azorų salyne Terseiros saloje, Portugalijoje. Mokymų tema „Kūrybiniai metodai, ugdant specialiųjų poreikių vaikus“ siejasi su projekto veiklomis ir pagalba pradinių klasių mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymas(is) atsižvelgiant į jų gebėjimus.

Tarptautiniai mokymai  vyko Angra do Heroismo mieste, Meno galerijoje, kur dalyvavo mokytojai iš 8 Europos valstybių. Mokymai vyko taikant aktyvius ir kūrybiškus ugdymosi metodus: vyko diskusijos, istorijų kūrimas, organizuoti veiklų pristatymai, žaidimai, pasidalinta įvairių šalių patirtimi. Veiklos siejosi su piešimu, judesiu, muzika, vaidyba. Vykome į apžvalginę kultūrinę kelionę, lankėmės Angros do Heroismo miesto gimnazijoje. Įgyta pedagogine patirtimi dalinsimės su pedagogais ir pritaikysime ugdymo procese su mokiniais.

MALAGA, ISPANIJA

posted in: ERASMUS+ | 0

2021-06-28 – 2021-07-02, įgyvendinant ERASMUS+ KA1 projektą „Laikas mokytis – noriu, galiu, pirmyn žengiu“ pradinių klasių mokytojos Gražina Pošiuvienė ir Violeta Zeziulienė  dalyvavo „Gabių vaikų“ mokymuose Ispanijoje, Malagoje, su mokytojais iš Lietuvos ir Kroatijos. Grįžusios iš kelionės mokytojos pasidalino įspūžiais.

„Aptarėme darbo su gabiais mokiniais kūrybinius ir akademinius iššūkius. Mokėmės nuodugniai pažvelgti į skirtingą talentingo vaiko pasaulį, kad galėtume veiksmingai dirbti su jais. Aplankėme Marabelos privatų internacionalinį universitetą ir susipažinome su vasaros stovykla gabiems mokiniams. Skirtingose grupėse vaikai lavina savo gebėjimus, padedami psichologų, pedagogų, įvairių sričių specialistų ir mokinių savanorių. Pasidalinome savo patirtimi, organizuojant įvairius renginius. Kursų vadovę ir koleges iš Kroatijos ypač sudomino mūsų mokyklos mokinių kurtos mandalos iš daržovių. Susipažinome, kaip Ispanijoje dirbama su gabiais mokiniais, kokius metodus ir priemones naudoja. Parsivežėme įvairių žaidimų ir užduočių pavyzdžių. Gautas idėjas taikysime savo darbe.“

1 2