Respublikinė pradinių klasių mokytojų konferencija „STREAM – galimybė veikti kitaip“

posted in: ERASMUS+, Mokytojams | 0

Įgyvendinant Erasmus+ programos KA1 projektą  Nr. 2019-1-LT01-KA101-060339 „Nerk giliau, tyrinėk drąsiau“, Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla 2020 m. birželio 2 d. organizavo nuotolinę  Respublikinę pradinių klasių mokytojų konferenciją  „STREAM – galimybė veikti kitaip“. Konferencijos tikslas – integruojant ugdymo turinį tobulinti pradinių klasių mokytojų STREAM veiklų įgyvendinimo kompetencijas. Konferencijos uždaviniai: skleisti ir įgyti patirties siekiant a) integracijos pradiniame ugdyme; b) atskleidžiant STREAM veiklų galimybes; c) pristatant įgyvendintas projektines veiklas Lietuvoje ir užsienyje; d) kuriant darnios ir tvarios visuomenės bendradarbiavimo tinklus.

Konferencijos metu nagrinėtos temos: Integracija pradiniame ugdyme, STREAM veiklų galimybės, Projektinės veiklos Lietuvoje ir užsienyje,  Darni ir tvari visuomenė.

Eglė Vaivadienė iš Nacionalinės švietimo agentūros pristatė, kaip gauti STEAM mokyklos ženklą, kokie yra STEAM mokyklos elementai ir kriterijai,  pasidalino įžvalgomis kaip sekasi Lietuvos mokykloms rašyti atvejo analizes bei kokios dažniausios praktikos įrodymų atmetimo priežastys, kokią naudą gauna mokykla, gavusi STEAM mokyklos ženklą.

Ingrida Mikulskienė iš Mažeikių Pavasario pagrindinės mokyklos pasidalino savo patirtimi įgyvendinant STEAM veiklas tiek pradinėse, tiek vyresnėse klasėse. Mokytoja pristatė vykdomus projektus, jų rezultatus, kaip integruotos veiklos, eksperimentai bei tyrimai persikėlė į virtualią erdvę ar mokinių įvedus nuotolinį mokymą.

Renata Keliotienė papasakojo apie savo kaip naujokės patirtį eTwinning veiklose bei mokykloje įvykdytą tarptautinį projektą, kuris sustiprino mokinių ekologinį švietimą. Projekto metu buvo  sukurta bendra e-knyga, plakatas, projekto logo, elektroniniai atvirukai, bei iš antrinių žaliavų pasiūti maišeliai su mokinių sukurtais eko-šūkiais.

Edita Montvilienė iš Šiaulių Gegužių progimnazijos yra Erasmus+ bei eTwinning projektų koordinatorė, šiuo metu vykdanti keletą projektų („Do everybody in the world have save water?“). Mokytoja  pasidalijo patirtimi, kaip sekasi suburti bei įtraukti didelės mokyklos bendruomenę, pasidalinti darbais vykdant tarptautinius projektus, pristatė jų veiklas.

Vilma Leskauskienė iš Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos pristatė savo patirtį rengiant pradinių klasių gamtamokslines konferencijas. Mokytoja pasakojo, kaip kilo mintis įtraukti gabius vaikus į STEM veiklas, kaip sekasi pradinukams atlikti tyrimus, juos apibendrinti bei patiems skaityti pranešimus.

Renata Zakarienė iš Vilniaus „Šviesos“ pradinės mokyklos pasidalijo įžvalgomis, kaip raštingumas gali būti įtraukiamas į įvairių dalykų pamokas. Renata pateikė konkrečių veiklų pavyzdžių, pasidalijo tų veiklų rezultatais.

Vilniaus „Žiburio“ pradinės mokyklos komandos narės pristatė savo įgytą  patirtį mobilumo veiklose Atėnuose, Tenerifėje bei Barselonoje. Violeta ir Gražina pristatė diferencijuoto mokymo metodus vykdant STEAM projektus, Lina ir Gražina papasakojo kaip ugdyti kritinio mąstymo kompetencijas, Rita ir Vita pristatė coggle.it įrankį bei kaip sukuri Maker Space erdves mokykloje.

Konferencijos antroje dalyje visi dalyviai buvo suskirstyti į grupes ir praktiškai išbandė „Kaip pasikviesti virtualų draugą?“,  „Interaktyvius mąstymo žemėlapius“, bei „Kritinio mąstymo korteles“. Konferencijos dalyviai aktyviai diskutavo, dalyvavo veiklose, dalinosi savo patirtimi ir pritaikymo galimybėmis savose mokyklose.

 

Seminaras Graikijoje

posted in: ERASMUS+, Naujienos | 0

2020 m. vasario 17–21 dienomis, įgyvendinant ERASMUS+ projektą „Nerk giliau, tyrinėk drąsiau“, dvi pradinių klasių mokytojos Gražina P. ir Violeta dalyvavo seminare Graikijoje. Seminaro tema „ΒΥO-STE [A] M – sukurkite savo STE [A] M, remdamiesi diferencijuoto mokymosi metodais. Daugiadisciplininis nuoseklus  STEAM taikymas.”

Pradinių klasių mokytojos džiaugiasi, kad seminaro metu išbandė daug praktinių veiklų. Svarbiausia įsitikino, kad pamokų metu galima naudotis viskuo, ką turime savo klasėje, siekdami atskleisti STEM, STEAM (STEM + Arts), STREAM (STEAM + Reading) požiūrį. Apsilankyta „BYO STE [A] M“ mokytojų rengimo dirbtuvėse, kuriančiose „pasidaryk pats“ erdvėje, kur pateikiami praktiniai, kūrybiniai būdai, kaip paskatinti mokytojus ir mokinius svajoti, kurti, eksperimentuoti, mokytis ir sugalvoti, kaip  pasinerti į mokslą, technologijas, inžineriją, meną ir matematiką (STEAM). Mokymų metu netrūko praktinių pavyzdžių, susijusių su nuoseklumo principo įgyvendinimu STEAM projektuose.  BYO-STEAM seminaro metu buvo pateikti ekologiniai pasiūlymai, kaip klasėje pristatyti STEAM perdirbimo  idėjas.

Mokymai Ispanijoje

posted in: ERASMUS+, Naujienos | 0

2020 m. vasario 17–21 dienomis, įgyvendinant ERASMUS+ projektą „Nerk giliau, tyrinėk drąsiau“, pradinių klasių mokytojos ir administracijos atstovės Gražina B ir Lina V. vyko į mokymus Tenerifės saloje, Ispanijoje. Mokymų tema „Kritinio mąstymo ugdymas per aktyvias veiklas“ siejasi su projekto veiklomis bei pradinių klasių mokinių kritinio mąstymo kompetencijų ugdymu. Kritinis mąstymas siejasi tiek su mokymu, tiek su mokymusi, tai procesas, kurio metu atrandama, atrenkama ir suvokiama informacija, analizuojami ir interpretuojami žinomi faktai, apibendrinamas ir įvertinamas žinių teisingumas. Tarptautiniai mokymai vyko La Laguna universitete, kuriame dalyvavo mokytojai iš 10 Europos valstybių. Mokymai vyko taikant aktyvius ir įtraukiančius ugdymosi metodus: vyko diskusijos ir debatai, organizuoti veiklų pristatymai, žaidimai, vykdyti bandymai, rengtos konferencijos, pasidalinta įvairių šalių patirtimi. Vykome į Pirmakultūrį ekologinį ūkį, ragavome čia užaugintų daržovių patiekalų, diskutavome apie klimato kaitą ir taršą. Įgyta pedagogine patirtimi dalinsimės su šalies pedagogais ir pritaikysime ugdymo procese su mokiniais.

Mobilumo veikla Barselonoje

posted in: ERASMUS+, Naujienos | 0

Įgyvendinant Erasmus+ programos KA1 projektą  Nr. 2019-1-LT01-KA101-060339 „Nerk giliau, tyrinėk drąsiau“ mūsų mokyklos  4a klasės mokytoja Vita ir pavaduotoja ugdymui Rita 2019 m. lapkričio 18-23 d. dalyvavo mobilumo veikloje „Maker Spaces in Education – Getting started“ Barselonoje, Ispanijoje. Užsiėmimų metu vyko tarptautinis bendradarbiavimas su atstovais iš Norvegijos, Suomijos, Portugalijos, Ispanijos, Vokietijos, Čekijos ir Lenkijos. Seminaro metu buvo diskutuojama apie kūrybines erdves, kaip jas įsirengti mokykloje. Dalyviai dalinosi gerąja patirtimi, pristatė savo mokyklų pavyzdžius. Naudodamiesi technologijomis mokytojai kūrė naujų erdvių projektus, kuriuos pristatė programomis https://coggle.it/, https://animoto.com/ ir https://www.canva.com/. Bendraujant ir bendradarbiaujant ne tik pasisemta idėjų ir žinių, bet ir užmegzti tarptautiniai ryšiai.