Įsivertinimas

 

 

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2021 m.
Mokyklos ataskaita (4 klasė)

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2019 m.
Mokyklos ataskaita (2 klasė)

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2019 m.
Mokyklos ataskaita (4 klasė)

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2017 m.
Mokyklos ataskaita (2 klasė)

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2017 m.
Mokyklos ataskaita (4 klasė)

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2018 m.
Mokyklos ataskaita (2 klasė)

 

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2018 m.
Mokyklos ataskaita (4 klasė)