Erasmus+ kontaktinis tarpsektorinis seminaras Danijoje nepatyrusioms ir mažai patyrusioms organizacijoms

posted in: ERASMUS+, Naujienos | 0

Vilniaus „Žiburio“ pradinės mokyklos direktorė Lina dalyvavo seminare Kopenhagoje. Seminaro metu buvo sudaryta galimybė susipažinti su kitais dalyviais, rasti bendraminčių ir partnerių mažos apimties partnerysčių (K210) projektų įgyvendinimui, įgyta žinių kaip bendradarbiauti, pateikti paraišką ir sėkmingai įgyvendinti projektus.

Seminaro pradžioje pristatoma dienotvarkė, moderatoriai pasidalija savo pedagogine ir projektinės veiklos patirtimi. Dalyviai skatinami susipažinti ir pabendrauti (Ice breaker) žaidžiant interaktyvų žaidimą „Bingo“. Žaidimo metu dalyviai vaikščiodami, bendraudami ir klausdami klausimus iš pateiktos lentelės turi ją užpildyti. Bendrai pristatoma Erasmus+ programa – vizija, tikslai, veiklų pobūdis, sritys, istoriniai faktai, finansavimas, dokumentai, šalių bei įvairių organizacijų bendradarbiavimo tinklai ir kt. Pranešimo metu siūloma seminaro dalyviams dalintis savo žiniomis apie Erasmus+ interaktyviai naudojant www.menti.com.

Pristatomos Erasmus+ mažos apimties partnerysčių projektų K210 galimybės, pabrėžiamas tarptautiškumas ir bendradarbiavimas, akcentuojamas pasidalijimas idėjomis ir gerąja praktika, svarbus pokyčių įgyvendinimas organizacijoje skatinantis tobulėti, siekiama geresnės kokybės mokantis vieniems iš kitų. Supažindinama su mažos apimties partnerysčių projektų paraiškos pateikimo ypatybėmis, galimomis veiklomis, įgyvendinimu, prioritetinėmis sritimis. Pranešėja pristatymo metu naudojo www.slido.com programą, todėl seminaro dalyviai galėjo pasidalinti savo mintimis.

Vėliau dalyviai dalijami į keturias grupes, kuriose dirba – pristato save, savo organizaciją, siekius ir patirtį projektinėse veiklose. Individualios užduoties metu siūloma apmąstyti, kas šiuo metu aktualu mokykloje, kas būtų naudinga, kokios kitos organizacijos galėtų prisidėti, aptariama porose, o vėliau ketvertukuose. Tokiu būdu ieškomi partneriai, apmąstomos projektų idėjos. Bendros sesijos metu pateikiami mažos apimties partnerysčių pavyzdžiai, atsakyta į dalyvių klausimus. Darbo grupėse įvairių veiklų metu dalijamasi projektų idėjomis, karuselės principu aptariamos Erasmus+ projektų prioritetinės sritys.

Antros dienos pradžioje pristatomi Europos Sąjungos siekiai ir primenamos švietimo kryptys, projektinių veiklų sėkmės ir kliuviniai. Seminaro dalyviai suskirstyti į 4 grupes, kiekvienas dalyvis turi galimybę sudalyvauti dviejų grupių pranešimuose. Pasirinkta dalyvauti mažos apimties partnerysčių projekto paraiškos bei kokybės vertinimo kriterijų pristatymo bei projekto biudžeto planavimo grupėse. Seminaro pabaigoje siūloma reflektuoti, apibendrinti veiklas bei įvertinti seminaro kokybę